Витоша Tag

Петдневна приключенска програма на Тренелариум за деца от 5 до 12 години - въведение в света на приключенията и природата.

Петдневна приключенска програма на Тренелариум за деца от 5 до 12 години - въведение в света на приключенията и природата.

Петдневна приключенска програма на Тренелариум за деца от 5 до 12 години - въведение в света на приключенията и природата.

Петдневна приключенска програма на Тренелариум за деца от 5 до 12 години - въведение в света на приключенията и природата.

Петдневна приключенска програма на Тренелариум за деца от 5 до 12 години - въведение в света на приключенията и природата.

Петдневна приключенска програма на Тренелариум за деца от 5 до 12 години - въведение в света на приключенията и природата.

Петдневна приключенска програма на Тренелариум за деца от 5 до 12 години - въведение в света на приключенията и природата.

Петдневна приключенска програма на Тренелариум за деца от 5 до 12 години - въведение в света на приключенията и природата.