Дивия свят на Източни Родопи 2021

30 август – 5 септември 2021 Този път приключението ни ще се проведе над кратера на отдавана заспал вулкан. Легендите разказват за митични птици, гнездящи по бреговете на бавна река, прерязваща скалите. Скъпоценни камъни проблясват в нощната тъма и там, … Continue reading Дивия свят на Източни Родопи 2021