Горско училище 27.06 – 01.07

Започна едно ново приключение…
Обичайно за ден първи, предлагаме на децата едно аклиматизиране с планината, с нас, с приключенията.
Разделени сме на две групи:
Малките са с заедно с Ани. Те учат за карта и ориентиране, опъване на палатки. Играят на „Кошер“, играта която показва на децата, че пчелите всъщност са много важна част от нашия свят! Слушат увлекателните разкази на гидовете от Музея на Совите за съществата и растенията, обитаващи планина Витоша.
Големите са с Деси. Те освен всичко изброено, учат факти за нашата планета, образуването на планините, на морските падини, за строежа на скалите. Все ценни неща.

Какво още ни очаква до края на седмицата?

Слизаме под земята… Катерим се! Приготвяме си храна. Ако имаме късмет може да поплуваме в басейн.

И най-вече: забавляваме се 🙂