Галерия

Кайт и сърф на остров Лимнос отново, през август 2023г.

Северно Велопътешествие Белоградчик – Тюленово 2023г.

Родопско Велопътешествие за Големите 2023г.

Родопско Велопътешесвтие за Малките 2023г.

Моето Лудо, Гръцко, Ветроходно Приключение 2023 г.

Уиндсърф и Кайтсърф на остров Лимнос юли 2023г.

Пиринско Велопътешествие 2023г.

Приключението Сребърна 2023 г.

По стъпките на Приключението за Мъници юни 2023 г.

Ветроходно и сърф училище

Байк Училище

Практически курс за помощник тренери в Тренелариум 2023г.

Уиндсърф и Кайтсърф на остров Лимнос 2022

Тренелариумско Ком – Емине продължението

Родопско Велопътешествие за големите 2022г.

Ветроходна История 2022г.

Пътеходене в Пирин 2022г.

Гръцко Морешествие 2022

Родопско Велопътешесвтие малки 2022г.

Из Дивия свят на Източни Родопи 2022г.

Моите планини Мальовица 2022

Жеравски преживелици 2022

Велопътешествие на две планини Рила 2022

Тренелариумско Ком – Емине 2021г.

Странджанско Морешествие 2021г.

Родопско Велопътешествие- големите 2021г.

Дивия свят на Източни Родопи 2021г.

Велопътешествие на три планини – Пирин 2021

Южнородопско велопътешествие 2021

Старопланински потайности 2021

Родопско велопътешествие – За Малките 2021г.

ГРЪЦКО МОРЕШЕСТВИЕ ИЗ СЕВЕРНИ СПОРАДИ 2021г.

Велопътешествие на три планини – Рила 2021

Родопско велопътешествие 2020 – Големи

Тракийски преживелици 2019

Източни Родопи 2019г.

Пиратска история 2019г.

Въжено морешествие 2018г.